Проектиране

PROJECT_1 PROJECT_2

Проектиране на отопление, вентилация и климатизация в обществения сектор и промишлеността.

Конструктивни разработки на нестандартни изделия.

Топлотехническа ефективност на строителни конструкции , анализ на технически решения , пазарни проучвания и ценова информация за територията на страната.

Производство

PROIZV_1 PROIZV_2 PROIZV_3

Изработка на въздуховоди от ламарина с машинно оребряване ;

Професионални кухненски чадъри с инерционни филтри за мазнини;

Вентилационни боксове и климатични камери

Вентилационни решетки, възвратни клапи , филтри, шумозаглушители , нагревателни панели и др.;

Системи за автоматично управление на вентилационно – отоплителни инсталации.

Фирмата има цех за производство на въздуховоди и елементи, в който работят опитни специалисти.

Монтаж

MONT_1 MONT_2 MONT_3

Фирмата разполага със специализирани групи за монтаж на отоплителни и слънчеви инсталации с черни, медни и полиетиленови тръби, монтаж на вентилационни и климатични инсталации и за монтаж на климатизатори ;

Групите са снабдени с професионална техника и самостоятелен транспорт.

Доставка

DOST_1 DOST_2 DOST_3

Елементи за отоплителни инсталации: котли „VIESSMANN” –Германия , помпи „GRUNDFOSS” – Германия, разширителни съдове „Varem” – Италия , битови и промишлени бойлери за водоснабдяване и слънчеви инсталации, слънчеви колектори „VIESSMANN” ,топлоизолация от микропореста гума , топло – и звукоизолация – “Isover”, “IZOCAM”;

Елементи за вентилационни и климатични инсталации: климатични камери нормално и хигиенно изпълнение ” EUROCLIMA“- Австрия и ALARKO-CARRIER – Турция, жалузийни клапи, климатизатори „CARRIER”, „TOSHIBA”, „Panasonic” , „LG“ , „MIDEA,климатизатори за промишлени обекти , хладилни машини и вентилаторни конвектори „CARRIER” с автоматика, вентилатори;

Сервиз

SERV_1

Фирмата предлага сервизно обслужване на монтираните системи от специализирани групи . Има изградена система за бърза доставка на резервни части, благодарение на отличните връзки с производители и доставчици, като най важните елементи се държат на склад.

Голямо предимство за клиентите е възможността за извънгаранционно абонаментно обслужване.